Dr Kevin Phạm

Ẩm thực là một nền văn hóa rộng lớn

Người đầu bếp chính là một họa sĩ. Mỗi món ăn ngon chính là một bức tranh đẹp. Niềm đam mê ẩm thực của chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ và "ngọn lửa đam mê" sẽ còn được nối tiếp


Người truyền lửa